IV. Хід роботи. 1. Встановити соленоїд з досліджуваним розчином в поляриметр

1. Встановити соленоїд з досліджуваним розчином в поляриметр. Включити освітлювач, сфокусувати окуляр на чітке бачення межі поділу двох полів.

2. Увімкнути випрямляч і встановити у соленоїді струм 2А, зрівняти яскравості полів і зняти відліки кута повороту.

3. Пункт (2) повторити для струмів 3А, 4А і 5А.

4. Ключом К поміняти напрям струму і повторити пункти 2 і 3.

5. Побудувати графік залежності (в кутових хвилинах) від сили струму соленоїда (в А).

6. Використовуючи графік, визначити постійну Верде (в кутових хвилинах).

Згідно з формулою = VIN + n графік повинен мати вигляд прямої, кутовий коефіцієнт по графіку рівний величині І. Вибравши певну ділянку графічної залежності = (І), використовуючи числове значення N, обчислити постійну Верде.

Таблиця IV. Хід роботи. 1. Встановити соленоїд з досліджуваним розчином в поляриметр 1.

Результати вимірювань та обчислень

І, А , кут.хв N V

V. Контрольні питання

1. Які речовини називаються оптично-активними?

2. Від чого залежить кут повороту площини поляризації світла?

3. Поясніть принцип роботи компенсатора.

4. Як за графіком залежності кута поворoту площини поляризації світла від сили струму в соленоїді знайти постійну Верде?


Лабораторна робота № 114


documentakgtplp.html
documentakgtwvx.html
documentakguegf.html
documentakgulqn.html
documentakgutav.html
Документ IV. Хід роботи. 1. Встановити соленоїд з досліджуваним розчином в поляриметр